Konstviken och Covid-19

Vårens och sommarens konstutställningar samt Sommarsalongen skjuts upp tills vidare. Detta på grund av råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten, som är kopplade till Covid-19. Vi hoppas kunna återuppta höstens utställningsprogram.


Välkommen till Västerviks konstförening. Vi är en ideell förening som vill främja konstintresset i Västerviks kommun genom att ordna konstutställningar, föredrag och aktiviteter. Vi lottar också ut konstverk till våra medlemmar. Kom på vernissage, se konst och delta i resor!