Medlemslotteri

– Vinsterna i årets medlemslotteri visas i föreningens fönster mellan den 3:e och 22:e mars. Dragning i årets medlemslotteri kommer att äga rum 16 mars. Två externa kontrollanter är anlitade för att tillse och godkänna att dragningen utförs på rätt sätt. 13 konstverk finns för utlottning. Vinsterna är numrerade i ordningen inköpsvärde och kommer att dras i denna ordning. Vinnare blir kontaktade. Vinster hämtas sönd. 21 och månd. 22 mars kl 17-19. Årsmöte brukar normalt äga rum i mars, det flyttas fram till 8 juni, Kvarngatan 7, Kl.18. Kallelse kommer att utgå.

De sedan tidigare inplanerade konstutställningarna i Västerviks Konstförening återupptas så snart som restriktioner lättar. Fönsterutställningar arrangeras tills dess.