Dragning i Medlemslotteriet

Dragning ägde rum i Medlemslotteriet den 16 mars. Två externa kontrollanter, Eva Zryd och Jesper Sörensen, var anlitade av föreningen att tillse och godkänna dragningarna.
GRATTIS till vinnarna, de presenteras här ovan: