Magnus Ringborg 15/5 – 30/5

Kvarngatan 7, Västervik
Öppettider: se affisch
Max antal besökare åt gången i lokalen: 8 personer. Vänligen respektera de av Region Kalmar utfärdade riktlinjerna avseende Covid-19. Håll anvisade 2-meters avstånd till andra.