Lars Ljungqvist

-”Att måla tavlor har varit en hobby för mig i mer än 50 år, säjer västervikskonstnären Lars Ljungquist. Min första utställning hade jag i aulan i Västerviks läroverk, då som ung gymnasist. Måleri har alltid varit djupt personligt för mig, jag har aldrig målat bilder för att visa upp, ställa ut eller sälja. I mitt bildskapande försöker jag visualisera tankar, känslor, minnen, drömmar. Mina studier har jag ägnat åt konstnärsbiografier och oändliga besök på museer över hela Europa. Att fånga en liten glimt av det som ligger under ytan är min ständiga utmaning om jag så målar en maskros. Mitt måtto är Gauguins uttalande: – Vad det handlar om är inte att återge visuella upplevelser utan att istället skapa visioner av det upplevda.”