MARITHA CEDERGREN

Marithas stora intresse är keramik, hon använder olika bränntekniker och hon har gått fyra år på estetiska program i keramik och bild på olika folkhögskolor. Kom gärna förbi Konstviken och ta er en titt på den fina fönsterutställningen.