Utställningar

Aktuellt just nu:

Kommande:

  • Det inplanerade utställningsprogrammet kommer att återupptas så snart nu gällande restriktioner angående Covid-19 hävs.
  • 25/4 – 13/5 Koggens medlemslotteri
  • 14/5 – 30/5 Magnus Ringborg
  • 17/6 – 27/6 Lars Isaksson
  • 10/7 – 31/7 Sommarsalong
  • 14/8 – 29/8 Camilla Pyk
  • 11/9 – 28/9 Lars Ljungqvist
  • 9/10 – 24/1 Eivor Åberg, Susann Larzon och Lise-Lott Gustafsson Moschiri
  • 8/11 – 21/11 Västerviks Fotoklubb
  • 29/11 – 12/12 Elevutställning

Tidigare utställningar:

Välkommen på konstutställning Magnus Ringborg 15/5 – 30/5

Kvarngatan 7, Västervik Öppettider: se affisch Max antal besökare åt gången i lokalen: 8 personer. Vänligen respektera de av Region Kalmar utfärdade riktlinjerna avseende Covid-19. Håll anvisade 2-meters avstånd till andra.

Fönsterutställning: Agneta Frisk

Periodens konstnär i föreningens fönster är Agneta Frisk. Utställningen pågår 12/4 – 25/4.Välkomna till Kvarngatan 7, Västervik